Kultur

Her kan du finde oplysninger om kulturpuljen og forsamlingshuspuljen.

Er I en kulturel forening, så er der mulighed for at søge forskellige puljer og tilskud - målrettet kulturelleformål

I menuen til højre kan du se, hvilke puljer der kan søges til.

Ansøgning til puljerne sker via Foreningsportalen - hvor du også kan finde retningslinjerne og deadlines for ansøgning.

Kulturpuljen

Der kan søges om midler til eksempelvis: teater, musik, film, litteratur, kulturhistorie, foredrag, dans, udstillinger, kulturelle samarbejdsprojekter, kulturelle festivaler mv.

Puljen er opdelt i tre kategorier:

Nye kulturelle aktiviteter: Der kan søges til nye kulturelle aktiviteter. Der lægges vægt på støtte til nyskabende kulturelle initiativer på kulturområdet, af høj kvalitet.

Kulturelle projekter: Der kan søges til kulturelle projektforløb, der eksempelvis løber over et eller flere år. Der lægges vægt på støtte til nye initiativer, eller sammenhængende aktiviteter, der eksempelvis har brug for at blive udviklet og afprøvet nærmere. Der skal søges årligt eller efter aftale hvis projektet forløber over flere år.

Tilbagevendende aktiviteter/projekter: Der kan søges til årligt tilbagevendende kulturelle aktiviteter/projekter. Der lægges vægt på kulturelle aktiviteter, som fortsat har kulturel værdi og væsentlig betydning for borgere og foreninger i kommunen. Der skal søges årligt.

Kulturpuljen støtter ikke hobby relaterede aktiviteter, almindelige driftsudgifter og etablering af faste anlæg.

Forsamlingshuspuljen

Puljen har til formål at støtte større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver vedrørende forsamlingshusene.