Støtte til kulturelle formål

Byrådet i Faxe Kommune ønsker at støtte gode ideer og kulturelle initiativer på kulturområdet. Det er derfor muligt at søge om midler til kulturelle formål.

Hvad støtter kulturpuljen?

Der kan søges om midler til eksempelvis: teater, musik, film, litteratur, kulturhistorie, foredrag, dans, udstillinger, kulturelle samarbejdsprojekter, kulturelle festivaler mv.

Puljen er opdelt i tre kategorier:

Nye kulturelle aktiviteter - Der kan søges til nye kulturelle aktiviteter. Der lægges vægt på støtte til nyskabende kulturelle initiativer på kulturområdet, af høj kvalitet.

Kulturelle proiekter - Der kan søges til kulturelle projektforløb, der eksempelvis løber over et eller flere år. Der lægges vægt på støtte til nye initiativer, eller sammenhængende aktiviteter, der eksempelvis har brug for at blive udviklet og afprøvet nærmere. Der skal søges årligt eller efter aftale hvis projektet forløber over flere år.

Tilbagevendende aktiviteter/projekter - Der kan søges til årligt tilbagevendende kulturelle aktiviteter/projekter. Der lægges vægt på kulturelle aktiviteter, som fortsat har kulturel værdi og væsentlig betydning for borgere og foreninger i kommunen. Der skal søges årligt.

Kulturpuljen støtter ikke hobby relaterede aktiviteter, almindelige driftsudgifter og etablering af faste anlæg.

Hvad skal ansøgningen indeholde ?

Ideen - en kort beskrivelse af, hvad aktiviteten/arrangementet går ud på.

Formålet - Hvad ønsker I konkret at opnå med aktiviteten/arrangementet?

Indholdet - Beskriv ganske kort hvad aktiviteten/arrangementet mere konkret går ud på.

Målgruppe - Hvem er aktiviteten/arrangementet rette imod og hvor mange deltager ca. i projektet.

Medvirkende, tidspunkt og sted - Hvem arrangerer og hvornår og hvor afholdes aktiviteten.

Budget - Budget for aktiviteten/arrangementet indsendes sammen med ansøgningen. Budgettet skal vise de forventede omkostninger og indtægter.

Hvad bliver der lagt vægt på?

I vurderingen af din ansøgning, vil der blive lagt vægt på at aktiviteten skal være åben for alle og primært foregå i Faxe Kommune. Desuden skal mulighederne for anden finansiering være afsøgt.

Ansøgningsfrister

Der kan søges om midler til kulturelle formål indenfor alle kategorier fire gange årligt med fristerne: 1. januar, I. april, 1. juli og 1. oktober.

Administrationen behandler mindre projektansøgninger efter aftale med det politiske udvalg og giver løbende svar

Hvornår behandles ansøgningen?

Du vil modtage en kvittering for modtagelse af ansøgningen og den vil blive behandlet på det førstkommende møde i Erhvervs- og Kulturudvalget.

Svar på ansøgningen?

Ansøgeren kan forvente svar umiddelbart efter udvalgets behandling af ansøgningen

Udbetaling af tilskud?

Såfremt der gives filskud, vil dette blive udbetalt i det kalenderår, hvortil det er søgt. Tilskud til øvrige aktiviteter udbetales efter aftale.

Dokumentation

Som dokumentation for udbetaling af tilskuddet bedes der fremsendes et regnskab for det år, hvortil der er søgt støtte. Kommunens tilskud skal tydeligt fremgå af regnskabet.

Sådan ansøger du

Du skal indsende din ansøgning via Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Yderligere oplysninger

Hvis I har spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte:

Kulturkonsulent Morten Holch på mholc@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 26.06.2023 - 18:40