Indeværende års budget - Budget 2023

Repræsentanter fra alle parter i byrådet har indgået budgetforlig.


Herunder kan du se budgetaftalen og en oversigt over budgetforslag, som er indgået i udarbejdelsen af budget 2023.

Budgettet blev vedtaget i Byrådet d. 13. oktober 2022. 

Budgetvejledning 2023

Budgetvejledningen er godkendt på byrådsmøde d. 24. februar 2022.

I foråret vedtog byrådet en ny økonomisk politik, og denne er vedhæftet herunder. Den erstatter afsnittet på side 5 i budgetvejledningen. 

Aftale om Kommunernes Økonomi for 2023

BilagStørrelse
PDF ikon Aftale om kommunernes økonomi for 2023302.49 KB

Høringsproces - Budget 2023

Høringssvar skal sendes til Center for Økonomi, Stine Weber på weber@faxekommune.dk med cc til økonomichef Jens Vedel Jørgensen, jenjr@faxekommune.dk senest den 9. september 2022 kl. 12.
Derefter vil de i et samlet materiale indgå i de politiske forhandlinger. 

 

Høringsprocessen er beskrevet i Budgetvejledningen for budget 2023 - 2026. Heraf fremgår det, at de høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd og nævn. Dertil er alle MED-udvalg, Lokalmed osv. også høringsberettigede. 
Nedenfor findes det administrative budgetforslag samt bemærkninger og forslagskataloger for alle fagudvalg. Det er vigtigt at bemærke, at tværgående forslag ofte ligger i Økonomiudvalgets forslagskatalog, hvorfor høringsberettigede parter bør orientere sig her også.


 

Høringssvar til budget 2023-2026

Herunder findes et samlet hæfte med alle indkomne høringssvar.

4 stks høringssvar er fremsendt efter publicering af det samlede hæfte, og er derfor publiceret for sig.

Kontaktinformation

Center for Økonomi

Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 22.01.2023 - 12:25