Hjemmepleje

Du har mulighed for at søge personlig og praktisk hjælp, hvis du ikke selv kan udføre den personlige pleje eller de praktiske opgaver.

Du skal visiteres til tilbuddet om hjemmepleje ved kontakt til Visitation Pleje på tlf. 5620 3430.

Tilbuddet om hjælp tager udgangspunkt i:

 • hvad du kan klare selv
 • hvad du kan tage del i
 • om der er en rask ægtefælle/anden voksen i hjemmet
 • om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvem kan få hjælp i hjemmet?

Hvis du har brug for hjælp til f.eks. at klare den personlige pleje eller de praktiske opgaver i hverdagen, kan du få bevilget hjælp af kommunen.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Plejen kan bestå i:

 • Hverdagsrehabilitering
 • Personlig pleje, herunder personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, bad, samt medicinering
 • Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring, tøjvask og indkøb
 • Hjælp til at tilberede og indtage mad og drikke
 • Madservice
   

Hvordan søger jeg om hjælp i hjemmet?

Før du kan få hjælp, skal du visiteres af Visitationen Pleje.

For at kunne tilbyde dig den rette hjælp, vil en visitator komme på vurderingsbesøg i dit hjem. Sammen afdækker I dit behov for hjælp og I taler også om, hvilke opgaver du selv kan deltage i. 
Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Ved vurderingsbesøget udarbejdes der også en arbejdspladsvurdering, der skal sikre hjemmehjælpernes fysiske arbejdsmiljø.

Hvilket distrikt hører jeg til?

Faxe Kommunes hjemmepleje er opdelt i fire distrikter. Du kan se de direkte numre til distrikterne til højre. 

Distrikterne er med til at sikre, at du som borger møder et fast mindre hold af medarbejdere.

Det skaber mere tryghed for dig, som borger, og større arbejdsglæde for medarbejderne. 

Indtast din adresse her og se, hvilket distrikt du hører til. 

Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis.

Kontaktinformation

Hjemmeplejen
Hovednr.: 5620 4450

Distrikt Nord: 5620 4477
Distrikt Syd: 5620 4466
Distrikt Øst: 5620 4460
Distrikt Vest: 5620 4470

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 8.00 - 10.00

Opdateringsdato: 10.02.2023 - 10:53