Plejehjem

For dig, der har et stort behov for pleje og omsorg i alle døgnets timer.

Det er Faxe Kommunes mål at tilbyde ældre eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes behov. 

Faxe Kommune har i alt ni plejehjem, der er placeret i Haslev, Dalby, Faxe Ladeplads, Rønnede, Faxe og Karise. 
Du skal visiteres til en bolig på et plejehjem ved at kontakte Visitation Pleje.

Vil du læse mere om de enkelte plejehjem, kan du besøge Plejehjemsoversigten, hvor du finder billeder, beskrivelser af boliger, dagligdagen på plejehjemmene m.m.

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvem kan få tildelt en bolig på et plejehjem?

Ved ansøgning om plejebolig eller demens- og specialplejebolig vil det skulle vurderes, om du kan komme i betragtning ved en visitator. Nedenfor følger de kriterier, der vil danne grundlag for boligvisitationens vurdering. Den endelige afgørelse vil altid bero på en konkret og individuel vurdering.

Kriterier for at komme i betragtning til plejehjem

Det er en forudsætning for visitation til plejebolig, at du ikke kan få dækket dine støtte- og plejebehov på anden måde end i plejebolig. Du skal have et varigt og aktuelt behov samt være klar til at flytte, når tilbuddet kommer. Derudover skal nedenstående kriterier skal være opfyldt, for at du er berettiget til plejebolig: 

  • Du har omfattende eller totale fysiske og/eller psykiske begrænsninger i hverdagen. 
  • Du har behov for observation og/eller støtte døgnet rundt og har derfor behov for at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale. 
  • Andre muligheder for at blive boende i nuværende bolig skal, som hovedregel, være afprøvet f.eks. rådgivning, øget støtte i nuværende bolig, aflastning, dagcenter, hjælpemidler og velfærdsteknologi. 

Yderligere kriterier for at komme i betragtning til demens- og specialplejeboliger 
For at komme i betragtning til demens- og specialplejebolig, skal du yderligere opfylde en eller flere af nedenstående kriterier: 

  • Du har særlige adfærdsmønstre, der betyder at dine behov ikke kan imødekommes i en almindelig plejebolig. 
  • Du har et helt særligt behov for at blive skærmet mod udefrakommende forstyrrelser. 
  • Du handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, fx er du udadreagerende, dørsøgende eller har en grænseoverskridende adfærd.

Kontakt Visitation Pleje, hvis du har spørgsmål. 

Hvordan søger jeg?

Ansøgning om en bolig på et plejehjem foregår ved henvendelse til Visitation Pleje, der foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov. 

Der bliver aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.
Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Plejehjem i Faxe Kommune

Her kan du se en liste over kommunens ni plejehjem: 

Plejehjemmet Grøndalshusene 
Grøndalsvej 25-33
4690 Haslev
Tlf. til leder Mette Nielsen: 2163 8706

Plejehjemmet Frederiksgade
Frederiksgade 8
4690 Haslev
Tlf. til leder Lone Bækø: 3032 3765

Plejehjemmet Dalby 
Sneholmgårdsvej 20A
4690 Haslev 
Mail. til leder Camilla Hedelain: camsc@faxekommune.dk

Plejehjemmet Tycho Brahes Vej 
Tycho Brahes Vej 2
4690 Haslev
Tlf. til leder Kristina Stange: 5620 4602

Plejehjemmet Lindevej 
Lindevej 13B
4640 Faxe 
Tlf. til leder leder Tinapil Jørgensen: 5620 4915

Plejehjemmet Søndervang 
Præstøvej 1
4640 Faxe 
Tlf. til leder Niclas Fuglø: 2172 9767
Plejehjemmet Søndervang er en selvejende institution.
Se Plejehjemmet Søndervangs hjemmeside her. 

Plejehjemmet Hylleholt 
Teglhaven 40A
4654 Faxe Ladeplads
Tlf. til konstitueret leder Tinapil Jørgensen: 5620 4915

Plejehjemmet Solhaven 
Græsvej 1
4653 Karise 
Tlf. til leder Charlotte Mathiesen: 5620 4940

Plejehjemmet Kongsted 
Møllevej 68
4683 Rønnede 
Tlf. til leder Marion Pihl Jensen: 2380 8075

Læs mere om plejehjemmene på Plejehjemsoversigten. 

Hvor længe skal jeg vente på en ledig bolig?

Du har to muligheder, når du søger en bolig på et plejehjem. Du kan søge bredt efter plejeboliggarantien eller med specifikke ønsker til boligen. 

Hvis du søger efter plejeboliggarantien
Hvis du søger bredt efter plejeboliggarantien. Det vil sige, at du søger den bolig, der først bliver ledig. Her er der kort ventetid.

Hvis du har specifikke ønsker til den plejebolig, du søger
Hvis du ønsker et specifikt plejehjem eller har særlige krav til en plejebolig, skal du søge efter fritvalgsordningen. Her kan der være lidt længere ventetid. 

Hvad hvis jeg siger nej til den bolig, jeg bliver tilbudt?
Hvis du siger nej til en bolig, du bliver tilbudt, så bliver du på ventelisten. 

Hvor er der demensboliger?

Der er demensboliger på Plejehjemmet Grøndalshusene og Plejehjemmet Kongsted. Disse boliger er målrettet borgere med svær demens. 

På en række af kommunens andre plejehjem er der ligeledes demensegnede boliger, som er målrettet borgere med mild til moderat demens. 

Læs mere om plejehjemmene med demensboliger på plejehjemsoversigten. 

Hvad koster det?

Den månedlige husleje før eventuel boligydelse varierer. Kontakt Visitation Pleje for mere information. 

Dertil kan du tilkøbe forskellige typer af servicepakker. Læs mere om servicepakker og takster her. 

Ønsker du en plejebolig i en anden kommune end hvor du bor?

Tilflytning til Faxe Kommune
Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en plejebolig i Faxe Kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.
Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe Kommune. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Fraflytning til anden kommune
Det er et krav, at du er visiteret til en plejebolig af Visitation Pleje og Hjælpemidler i Faxe Kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Hvis du ønsker at klage

Du kan klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen på din ansøgning. 
Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe Kommune, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 8.00 - 10.00

Opdateringsdato: 01.03.2024 - 08:43