Faxe Sundhedscenter og andre sundhedstilbud

Her kan du læse om sundhedstilbuddene i kommunen.

I Faxe Kommune har vi en række tilbud, der fremmer sundheden for borgerne i kommunen, bl.a. den kommunale sundhedspleje, samt Faxe Sundhedscenter.

 

Faxe Sundhedscenter

Faxe Kommune har udviklet et unikt sundhedscenter i Faxe. Det ligger på det tidligere Fakse Sygehus og er et markant flagskib i kommunens sundhedsindsats. 

Find information om Faxe Sundhedscenter, tilbud og aktører her: http://www.faxesundhedscenter.dk/

Sundhedsplejen

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via https://www.sundhedsvejen.dk . Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

 

Sundhedspleje til spædbørn og deres familie:

Alle familie med spædbørn får tilbud om sundhedspleje.
Sundhedsplejersken tilser, undersøger og observerer barnet og giver råd og vejledning om barnets behov og trivsel.

I Faxe Kommune giver sundhedsplejen følgende tilbud:

Førstegangsforældre:

Deltagelse på Familieiværksætterhold - et forældreforberedende kursus for førstegangsforældre fra graviditet til barnet er 8-10 måneder. Se pjece om Familieiværksætterne nederst.
 

Desuden tilbydes familien besøg af sundhedsplejen fra 3-6 dage fra fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.

Er der behov for yderligere besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen, tilbydes dette.
 

Til flergangsforældre:

Besøg af sundhedsplejersken 3-6 dage efter fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.
Er der behov for yderligere besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen, tilbydes dette.
 

Forældregrupper:

Sundhedsplejerskerne opretter og deltager i forældregrupper ved særlige behov. Her tænkes forældregrupper i forhold til tvillinger, for tidligt fødte og mødre med efterfødselsreaktioner. Andre forældregrupper oprettes i forbindelse med mandagscafe.

Mandagscafé:
Sundhedsplejerskerne afholder mandagscafe den 1. mandag i hver måned fra klokken 10 - 12 på Haslev Bibliotek og Borgerservice.
Her kan man tilmelde sig forældregruppe, høre oplæg af forskellige fagpersoner om børne- og forældrerelaterede emner, og tale med en sundhedsplejerske. Alle er velkomne.
I sommerperioden holder vi stadig åbent, men har ikke noget oplæg.

Nederst, kan du se en pjece om mandagscaféen.

 

TryghedsCirklen:
TryghedsCirklen er et tilbud til alle forældre, der oplever udfordringer med deres 0-6 årige barn. Hvis dit barn fx er usikkert ift. andre mennesker/situationer, har svært ved at spørge om hjælp/blive trøstet eller ikke kan mærke egne/andres grænser, så kan et Tryghedscirkel-forløb hjælpe jer på vej.

På forløbet kan du blive klogere på dit barns signaler/behov og blive mere opmærksom på dine egne reaktioner samt få nye handlemuligheder ift. dit barn.
Hvis du er interesseret i mere information – se vores flyer eller kontakt sundhedsplejerske Carina Bodelund Nygaard på 40463516.

Nederst kan du læse mere om TryghedsCirklen i vedlagte pjece. 

Aktuelle sundhedstilbud til voksne

Se hvordan du kan få et sundhedstilbud tilpasset dit behov og din situation her

Ring og få en snak med en Sundhedskonsulent. Her vil vi sammen finde ud af om der er behov for, at vi mødes til en afklarende samtale.

En afklarende samtale tager udgangspunkt i dine behov og din situation. Sammen finder vi ud af om vi har et sundhedstilbud der passer til dig lige nu, og i så fald hvor og hvornår.

Dine behov og situation ændrer sig, så det vil dit sundhedstilbud også kunne gøre.

 

Sundhedskonsulenterne tilbyder kurser og rådgivning om for eksempel:

 • Overvægt - mad og motion

 • Rygestop

 • Angst, depression og stress

 • Smerter

 • Lunge-, hjerte-, diabetes- og

  kræftforløb

 • Fællesskab i netværk

 • Søvn

 • Nye sunde vaner

Se flere sundhedstilbud her på siden.

Kontakt

Ring på tlf. 5620 4965, man- til torsdag kl. 11.00-14.00 - er vi optaget så læg en besked med dit navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage indenfor to hverdage.

SMS til tlf. 5620 4965 - skriv dit navn og at du gerne vil ringes op, så ringer vi tilbage indenfor to hverdage.

Problemer med alkohol, hash eller andre stoffer

Læs mere om rådgivning og behandling, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i dit eller dine pårørendes liv.

Skolesundhedsplejen

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via https://www.sundhedsvejen.dk . Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

 

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Dette foregår som sundhedspædagogiske aktiviteter på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vores tilbud i skoleåret 2022/2023:

 • 0. klasse:
  Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.
 • 1. klasse:
  Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejret.
 • 4. klasse:
  Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 6. klasse:
  Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale.
 • 8. klasse:
  Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.
 • Eleverne indkaldes via skolens Aula. Ønsker I ikke jeres børn skal deltage i disse tilbud, bedes I meddele skolens sundhedsplejerske dette.
 • Elever der modtager anden undervisning vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere.
 • Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, tilbydes afklarende samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.
 • Børn, unge og forældre er altid velkomne, til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.
 • Sundhedsplejen begynder at arbejde med elektroniske spørgeskemaer i forbindelse med sundhedssamtaler. Programmet hedder BørneUngeLiv - nærmere info når det tages i brug i de enkelte klasser.

 

Særligt tilbud til overvægtige børn:

Overvægtige børn tilbydes målrettet forløb "Fra Rund til Sund". Kost-, livstil- og motionsvejledning til overvægtige børn. 6-7 konsultationer hos sundhedsplejerske/kostvejleder.

Ønskes mere viden om tilbuddet ”Fra Rund til Sund” kontaktes skolens sundhedsplejerske.