Elbiler og ladestandere

Elbiler

I Faxe Kommune var der den 1. januar 2023 en samlet bestand af personbiler på 19.699 - fordelt på 12.486 benzinbiler, 6.001 dieselbiler, 687 elbiler og 525 plugin hybrider.

På landsplan er der ca. 2,8 mio. personbiler, heraf ca. 110.000 elbiler og ca. 105.000 plugin hybrider.

I Aftale om grøn omstilling af vejtransporten er der forventning om 775.000-1.000.000 grønne biler i 2030.

Ladestandere

Byrådet har 13. oktober 2022 vedtaget en strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Med strategien forsøger vi at sætte retningen for, hvordan vi i fællesskab kan opbygge en god ladeinfrastruktur i Faxe Kommune – en veludbygget ladeinfrastuktur, der til enhver tid opfylder det nødvendige behov hos borgere, erhvervsdrivende, personale, kunder, gæster og turister for opladning af elbiler.

Ladeinfrastrukturen udbygges løbende, og der bliver etableret flere og flere ladestandere - ved kommunale bygninger, dagligvarebutikker m.m. For nuværende er der i Faxe Kommune godt 60 offentligt tilgængelige ladestandere.