Elbiler og ladestandere

Elbiler

I Faxe Kommune var der den 1. januar 2024 en samlet bestand af personbiler på 20.001 - fordelt på 12.480 benzinbiler, 5.734 dieselbiler, 1.166 elbiler og 621 plugin hybrider.

På landsplan er der godt 2,8 mio. personbiler, heraf godt 200.000 elbiler og ca. 123.000 plugin hybrider.

I Aftale om grøn omstilling af vejtransporten er der forventning om 775.000-1.000.000 grønne biler i 2030.

Ladestandere

Byrådet har 13. oktober 2022 vedtaget en strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Med strategien forsøger vi at sætte retningen for, hvordan vi i fællesskab kan opbygge en god ladeinfrastruktur i Faxe Kommune – en veludbygget ladeinfrastuktur, der til enhver tid opfylder det nødvendige behov hos borgere, erhvervsdrivende, personale, kunder, gæster og turister for opladning af elbiler.

Ladeinfrastrukturen udbygges løbende, og der bliver etableret flere og flere ladestandere - ved kommunale bygninger, dagligvarebutikker m.m. For nuværende er der i Faxe Kommune ca. 100 offentligt tilgængelige ladestandere med i alt ca. 200 ladeudtag.