Kæmpe bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er uønsket, fordi den fortrænger det vilde plante- og dyreliv, og fordi der er stor risiko for at blive forbrændt, hvis man kommer i kontakt med planten. Derfor skal kæmpe-bjørneklo udryddes, og det skal du hjælpe med til.

 

Kæmpe-bjørneklo er en uønsket plante, som skal udryddes fra Faxe Kommune. Vi har derfor vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i hele kommunen. Planen trådte i kraft den 27. juni 2013, og du kan se den nederst på denne side. Indsatsplanen forpligter både offentlige - og private grundejere at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Ifølge planen skal effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo være indledt senest 1. juni hvert år.

 

Hvorfor er kæmpe-bjørneklo uønsket?

Planten er invasiv – dvs. at den ikke er hjemmehørende i den danske natur, og at den her breder sig uhæmmet. Planten kan udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder. Når der kun er kæmpe-bjørneklo, mangler den lave bevoksning, som holder på jorden. Det kan bl.a. medføre erosion af jorden langs med vandløbsbrinker. Når den naturlige vegetation er erstattet af kæmpe-bjørneklo, mangler der også levesteder og føde til en lang række dyr.

Kæmpe-bjørneklo er farlig, da den kan give brandsårslignende vabler hos mennesker (og dyr), der har rørt ved den. Vi er derfor altid på udkig efter den.

Giv os derfor et tip om kæmpe-bjørneklo, hvis du støder på den. Du kan indberette via nedenstående link. Der findes også link til et kort nedenfor, hvor du kan se, hvor kæmpe-bjørneklo allerede er registreret.

 

Hjælp os ved at indberette kæmpe-bjørneklo

Vi har i høj grad brug for din hjælp til at vide, hvor der står kæmpe-bjørneklo rundt omkring i kommunen. Ser du en kæmpe-bjørneklo på din vej, kan du derfor hjælpe os ved enten at indsende en bjørneklo indberetning og indberette plantens placering elektronisk eller ved at kontakte Natur og Miljø.

kommunens digitale kort kan du se, hvor kæmpe-bjørneklo allerede er registreret.

Hvordan bekæmper du kæmpe-bjørneklo?

Kæmpebjørneklo er en 2-årig plante, som blomstrer i sit andet år, hvorefter den dør. Hvis ikke den har haft kraft nok til at sætte blomst i det andet år, så dør den ikke, men vil prøve at samle kraft til at blomstre i de efterfølgende år. Du skal derfor forhindre planten i at sætte spiringsdygtige frø.

Er bestanden af bjørneklo massiv, bør man overveje at bekæmpe ved græsning eller slåning. Begge dele sætter planten tilbage, men forhindrer planterne i at blomstre og derfor overlever planterne i mange år. Faxe Kommune anbefaler, at bekæmpe planten ved rodstikning. Metoden er mere arbejdskrævende, men meget effektiv, da den enkelte plante slås ihjel med det samme.

Du kan læse mere om de forskellige bekæmpelsesmetoder, og hvornår de med fordel kan bruges, i Faxe Kommunes indsatsplan.

Følg sikkerhedsråd når du bekæmper kæmpe-bjørneklo

Der er stor risiko for, at blive forbrændt i forbindelse med bjørneklobekæmpelse. Når man bekæmper planten skal man derfor beskytte hud og øjne mod plantesaften, både fra berøring med planten, og fra snitflader og saftstænk.

Vi anbefaler at bruge handsker, vandtæt tøj og støvler. Hvis der er risiko for at få saft i ansigtet, bør man også anvende ansigtsbeskyttelse. Det er vigtigt, at beklædningen slutter tæt ved hals, ankler og håndled, selvom det kan være ubehageligt. De skadelige stoffer i plantesaften kan være aktive lang tid efter man har været i kontakt med planten. Det er derfor vigtigt, at arbejdstøjet og de anvendte redskaber behandles med forsigtighed og vaskes efter brug. Da giftvirkningen er en kombination af plantesaft og sollys, bør man altid undgå at arbejde i direkte sol. Vi anbefaler at udføre bekæmpelsen i overskyet vejr, tidlig morgen eller aften.

Får du plantesaft på huden skal du straks (inden 20 min) afvaskes med vand og sæbe. Du skal herefter beskytte hudområdet mod sollys i mindst 48 timer. Er skaden sket, kan cortisoncreme nedsætte skadernes omfang og mindske smerter, og sørg for efterfølgende at bruge solcreme på de berørte partier og afdække dem. Ved øjenkontakt skal du straks skylle øjnene med vand og beskytte dem med solbriller. Kontakt også din læge.

 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 02.11.2020 - 21:19