Billede af adgang

Adgang (indkørsel/overkørsel)

Hvis du ønsker at etablere eller ændre en kørende eller gående adgang, skal du søge om tilladelse.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende forhold og om hvad du gerne vil gøre.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse samt oplysning om ønsket placering og bredde på adgangen.

Der vil til enhver ansøgning være en konkret vurdering om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i primært vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, og vil således være det der ligges til grund for afgørelsen.

Hvis der bliver behov for at etablere yderligere foranstaltninger for at adgangen kan lade sig gøre, etableres det af kommunen på din regning.

Ansøgningsblanketten vedlagt målfast skitse sendes til trafik. Se kontaktoplysninger på siden.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Ansøgningsblanket - Adgang335.7 KB

Gående adgang

En gående adgang til en ejendom, er typisk en adgang direkte til din hoveddør fra fortovet eller fra haven til fortov eller sti bag din ejendom.

Vær opmærksom på, at hvis du opnår tilladelse til gående adgang til din ejendom påhviler forpligtelsen til renhold og snerydning mv. på fortovet eller stien dig som grundejer. Se mere på siden 'Når det bliver vinter'.

Hvis du derimod ønsker at nedlægge en adgang til fortov eller sti, for at undgå at have forpligtelsen til renhold og snerydning, skal du også kontakte os.

Kørende adgang

Kørende adgang er adgang til de køretøjer du benytter til at køre ind på dine ejendom med.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende forhold og om hvad du gerne vil gøre. Det gælder også hvis du vil ændre anvendelsen af adgangen, fx fra enfamilieshus til erhverv eller der sker en ændring af kørselsbehovet til din ejendom eller virksomhed.

Hvis der bliver behov for at etablere asfaltrampe, asfaltkant eller at nedsænke kantstenene etableres det af kommunen på din regning. I nogle tilfælde kan det også blive pålagt at lægge kørebanefliser i fortovsarealet, samt at eventuelle vejtavlestandere, gadebelysningsstandere og rendestensriste mv., skal rykkes for at det kan lade sig gøre. Alle udgifter hertil afholdes af dig som ansøger eller grundejer og udføres af kommunen.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Sagsbehandlingstider                                         Vi har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. I perioder af året, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider.

Opdateringsdato: 30.10.2018 - 10:13