Adgang (indkørsel/overkørsel)

Hvis du ønsker at etablere eller ændre en kørende eller gående adgang, skal du søge om tilladelse.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende forhold og om hvad du gerne vil gøre.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse samt oplysning om ønsket placering og bredde på adgangen.

Det vil være en konkret vurdering om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i primært vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som ligger til grund for afgørelsen.

Hvis der bliver behov for at etablere yderligere foranstaltninger for at adgangen kan lade sig gøre, etableres det af kommunen på din regning.

Ansøgningsblanketten skal sendes sammen med en målfast skitse over adgangen.