Trafikanalyser og trafiktællinger

I forbindelse med overordnede vurderinger af trafikafviklingen udarbejder kommunen trafikanalyser. Trafikanalyserne hjælper med til at lokalisere kapacitetsmæssige udfordringer på det eksisterende vejnet nu og fremadrettet. Trafikanalyserne kan ligeledes belyse effekterne af mulige nye vejprojekter og kvalificere de vej- og krydsløsninger der realiseres. 

 

De seneste trafikanalyser kan du finde som PDF fil her på siden

Trafiktællinger

Hvert år får Faxe Kommune gennemført mellem 60 og 120 trafiktællinger, for så vidt muligt at have en opdateret viden om mængden af trafik på kommunens veje.

Trafiktællingerne bliver foretaget ved, at der placeres to luftslanger henover vejen med en præcis afstand imellem sig. Når et køretøj passerer slangerne, registres det i en computer, der omregner det til data.

En trafiktælling fortæller hvor mange der har været af hver type køretøj det pågældende sted, hvilken gennemsnitshastighed de har kørt med, og på hvilket tidspunkt af døgnet der har været flest og færrest køretøjer.

På kortet herunder kan det gennemsnitlige antal køretøjer i døgnet ses for hvert af de steder, hvor kommunen har fået gennemført en trafiktælling. Man kan ligeledes få vist gennemsnitshastigheden, 85%-fraktilen, antal cyklister samt antal lastbiler. Kortet viser tællinger for de seneste 5 år.

Se kort her

Har du observeret en trafiktælling et sted, som ikke fremgår af kortet, er den enten på vej, eller også er der tale om en ekstern trafiktælling, som Faxe Kommune ikke har adgang til.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59