Trafikanalyser og trafiktællinger

I forbindelse med overordnede vurderinger af trafikafviklingen udarbejder kommunen trafikanalyser. Trafikanalyserne hjælper med til at lokalisere kapacitetsmæssige udfordringer på det eksisterende vejnet nu og fremadrettet. Trafikanalyserne kan ligeledes belyse effekterne af mulige nye vejprojekter og kvalificere de vej- og krydsløsninger der realiseres. 

 

De seneste trafikanalyser kan du finde som PDF fil her på siden