Billede af et glas vand

Drikkevand

Når du er tørstig, kan du trygt åbne for vandhanen og drikke vandet. I Danmark har vi nemlig noget af verdens bedste drikkevand.

Størstedelen af Faxe Kommunes areal er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder, at grundvandet under disse områder anses for at være særligt vigtigt for indvinding af grundvand til drikkevand i dag og i fremtiden.

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller kommer i forbindelse med fødevarer, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand. I kommunen skal vi løbende kontrollere om drikkevandet overholder disse krav og griber ind, hvis vandet ikke overholder kvalitetskravene. Hvis du får drikkevand fra din egen private boring, skal du selv sørge for at kontrollere, at dit drikkevand er i orden. Se mere om dette i afsnittet længere nede på siden.

Her på siden kan du blandt andet læse om, hvor dit drikkevand kommer fra og hvordan du finder ud af, om drikkevandet er i orden. Du kan desuden se hvordan du kan hjælpe med at beskytte vores drikkevand.

 

Hvor får du drikkevand fra?

1 offentligt vandværk, 17 private og 6 små vandværker forsyner en stor del af borgerne i Faxe Kommune med drikkevand. På det digitale kort over Faxe Kommune kan du se hvilke områder, vandværkerne forsyner. Når du er inde på kortet skal du i fanen til venstre klikke på den lille pil ud for Grundvand og slå Vandværksområder til.

I Faxe Kommune har vi 3 Vandforsyningsplaner. Planerne er fra før Haslev, Rønnede og Fakse kommuner blev lagt sammen. Under Vandforsyningsplan i menuen kan du læse de forskellige vandforsyningsplaner.

Er drikkevandet i orden?

Får du drikkevand fra et vandværk, kan du tjekke drikkevandets kvalitet på GEUS' hjemmeside. Tjek din vandkvalitet, eller gå til dit vandværks hjemmeside.

Får du drikkevand fra din egen boring?

Får du drikkevand fra din egen brønd eller boring, så skal du selv sørge for at få vandet analyseret. Faxe Kommune anbefaler, at du lader dit drikkevand analysere mindst hvert 5 år.

Du skal vælge et laboratorium, der er godkendt til at analysere drikkevand og du skal selv betale for analysen. Analysen, du skal bede laboratoriet om, hedder Forenklet kontrol. På DANAKs hjemmeside kan du finde de laboratorier, der er godkendte til at udføre analyse af drikkevand.

Du kan vælge at få analyseret for andre stoffer end dem i Forenklet kontrol, som for eksempel pesticider. Spørg det laboratorie, du vælger eller kontakt Faxe Kommune.

 

Bliver du tilsluttet til et vandværk?

Hvis din ejendom bliver tilsluttet et vandværk, ophører formålet med brønden/boringen på din ejendom. Du skal derfor sørge for, at brønden/boringen bliver sløjfet. Du har dog også mulighed for at søge om tilladelse til at beholde brønde eller boringen, hvis du bruger brønden/boringen til for eksempel havevandvanding.

Hvis du skal sløjfe din brønd eller boring, skal du kontakte en godkendt brøndborer. På GEUS' hjemmeside kan du finde listen over godkendte brøndborere.

Hvis du vil søge om tilladelse til at bibeholde din brønd eller boring, skal du sende en ansøgning om fortsat brug af brønd eller boring til Faxe Kommune. Du finder ansøgningskemaet på denne side.

Det er vigtigt at passe på grundvandet

Vi kan alle hjælpe til med at passe på grundvandet og kommunen skal udarbejde indsatsplaner. FN har udnævnt den 22. marts hvert år til at være FN’s Internationale Vanddag. Du kan kontakte dit vandværk, hvis du vil hjælpe med at planlægge et arrangement på FN’s Internationale Vanddag. 

Som landmand skal du være opmærksom på 25 m beskyttelseszonen. Du kan læse mere i folderen; "25 m beskyttelseszoner". Derudover er der for nogle boringer i kommunen udpeget et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO), hvor der på sigt heller ikke skal være erhversmæssig brug af pesticider. Du kan læse mere om BNBO på kommunes hjemmeside.

I folderen "Drikkevandets vej" kan du læse om, hvordan grundvand bliver til drikkevand.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:29