Vandmiljø

Vandløb & Dræn;
Grundvand & Drikkevand;
Badevand

Når det regner ender meget af vandet i vandløb, åer og i havet, hvorfra det langsomt fordamper og bliver til nye regnskyer. Men noget af vandet siver også ned i jorden og bliver til grundvand.

 

Tyngdekraften får vandet til at bevæge sig nedad, gennem jordlagene, som består af muld, sand, grus og ler. Det vand, der når ned til grundvandet, er lang tid undervejs. Det kan sagtens tage 50 år, inden regnvandet kan pumpes op igen som drikkevand. Derfor skal vi også se på vores grundvand som en værdifuld ressource og passe godt på det.

 

Vand er livsvigtigt. Derfor skal det sikres, at der er nok rent vand til mennesker og natur. Det gælder grundvandet, hvorfra vi bl.a. henter vores drikkevand. Og det gælder naturområder (enge, moser, vandløb, søer, fjorde og kystvande), der, ud over at være levesteder for mange dyre- og plantearter, værdsættes af landskabelige, rekreative og erhvervsmæssige grunde.