Er du bekymret for et barn eller ung under 18 år?

Underret kommunen om din bekymring. Det er vigtigt at reagere, hvis du fornemmer, at der er noget galt. Faxe Kommune har også et beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge.

Er du bekymret for udviklingen eller trivslen hos et barn/en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Det kan eksempelvis være mistanke om vold eller omsorgssvigt.
Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du fornemmer, at der er noget galt.

Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv, har du en særlig og skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis du under udøvelsen af dit hverv får kendskab til at barnet/ den unge har behov for særlig støtte.

Læs mere om hvordan du underretter kommunen under kontaktinformation og på siden "Børn i mistrivsel". Her har du direkte adgang til at underette digitalt - også anonymt, hvis du ønsker dette.