Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Her kan du læse lidt om den type byggeri, der ikke kræver sagsbehandling fra kommunen ifølge Bygningsreglementet.

 • Opførelse af garage, carport, udhus, hønsehuse eller lignende småbygning på under 50 m² i alt pr. ejendom. (Se eksempel på illustration ovenfor)
  • Såfremt der er tale om udvidelse af eksisterende bygning(er) således at det samlede areal overstiger 50 m², skal der ansøges om byggetilladelse.
  • Vær ligeledes opmærksom på, at der i landzone gælder særlige krav til bygningens placering, for at den kan bygges uden forudgående ansøgning.
 • Opsætning af satellitantenner under 1m²
 • Åbne svømmebassiner
 • Havepejse
 • Hegnsmure op til 1,8 m
 • Terrasser (der ikke er hævet over terræn)
 • Typegodkendte tagantenne
 • Indvendige ombygninger, såsom ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning af nyt eller modernisering af bad og wc, efterisoleringsarbejde, opsætning af pejse og brændeovne, installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Ved installation af nyt varme- og ventilationsanlæg skal der indsendes en funktionsafprøvningsrapport jf. BR 18 § 391 og § 450.

Vær opmærksom på

Du skal dog stadig sikre dig, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser i en lokalplan eller i en tinglyst deklaration. Du må i givet fald ikke begynde at bygge, før der er opnået godkendelse/dispensation.

Selv om der ikke skal ansøges om byggetilladelse, skal byggeriet overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet for så vidt angår bygningens placering og udformning. Se vejledningen: garage, carport og udhuse.

BBR-myndigheden skal underrettes når arbejdet er fuldført.