Vejledning opførelse af garage, carporte, overdækninger, udhuse og lignende mindre bygninger

Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen.

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, overdækket arealer/terrasser, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen ikke overstiger et areal på 50 m².

Din bygning skal dog stadig leve op til de regler som tidligere, og derfor har vi lavet en lille guide til, hvordan du kommer godt fra start:

  1. Gennemgå regler om bygning op imod skel, højde, længde, spildevand, materialer, hvor stor en andel af din grund, der må være bebygget mm.
  2. Bemærk at bestemmelserne i lokalplaner og deklarationer, og anden lovgivning fortsat skal overholdes
  3. Snak med dine naboer om dine byggeplaner; hvad du vil bygge og hvor
  4. Kontakt din kommunale afdeling for plan og miljø, og fortæl dem om dine byggeplaner
  5. Gå i gang med at bygge
  6. Sørg for, at dit nye småbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Der er mulighed for at søge om dispensation for mindre overskridelser, og der skal være givet dispensation inden en bygning opføres.
Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler, der er gældende på tidspunktet for opførelsen.