""

Grøn pulje

Her finder du information om Grøn pulje. Herunder Faxe Kommunes retningslinjer for ansøgning af puljemidler og informationer om aktuelle åbne puljer.

DER ER I ØJEBLIKKET INGEN AKTUELLE ÅBNE PULJER!

Opstillere af større vedvarende energianlæg indbetaler midler til Grøn pulje, som et engangsbeløb i forbindelse med at energianlægget bliver taget i brug. I Faxe Kommune vil det i øjeblikket primært omfatte store solcelleanlæg, der nettilsluttes.

Kommunen administrerer midlerne i Grøn pulje og kan anvende disse midler til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje, der henvises til taksterne i den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan læse mere om Grøn pulje i Lov om fremme af vedvarende energi (§ 14) samt i bekendtgørelse om Grøn pulje på https://www.retsinformation.dk/