Hvem kan få fleksjob?

Kilde: Borger.dk

Artikel
Overskrift

Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred