Er du førtidspensionist og kunne du tænke dig et arbejde?

Faxe Kommune samarbejder med KLAPjob om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap.

De fleste mennesker vil gerne være en del af et fællesskab – og gerne et arbejdsfællesskab, hvor der er opgaver at stå op til, kollegaer at tale med og ansvar at leve op til. Det arbejdsfælles­skab savner mange førtidspensionister.

Derfor har Faxe Kommune og KLAPjob indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtids­pensionister med kognitive handicap.

KLAPjob er en indsats under Lands­foreningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklings­hæmning og andre kognitive vanskelig­heder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

Formålet med samarbejdet mellem Faxe kommune og KLAPjob er at skabe lige muligheder for alle, så førtidspensi­onister får mulighed for at have et aktivt arbejdsliv.

Der er ikke noget krav om, at man skal have et job, når man er førtidspensio­nist. Det er et tilbud, som man kan be­nytte sig af, hvis man er interesseret.

”Alle kan bidrage med noget. Det tror vi helt grundlæggende på her i Faxe Kom­mune. Og alle der kan, vil og har lyst, skal have muligheden for at arbejde. Derfor glæder jeg mig over, at vi i sam­arbejde med KLAPjob får sat fokus på, at borgere, som er på førtidspension, sagtens kan være en god ressource på vores lokale arbejdspladser.” Borgmester i Faxe kommune, Ole Vive

Er du førtidspensionist og kunne du tænke dig et arbejde? Så kontakt din lokale KLAPjob-konsulent Stine Lindskou på tlf. 2965 3537.

Læs mere på KLAPjobs hjemmeside her