Faxe Kommunes Veterankoordinator og samarbejde med Veterancentret

Styrket indsats for veteraner og deres familier

Faxe Kommunes Veteranpolitik blev vedtaget i Byrådet d. 10. september 2020. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende i Faxe Kommune. 

Faxe Kommune indgik d. 1. februar 2021 en samarbejdsaftale med Veterancentret. Med samarbejdsaftalen etableres et mere formlet partnerskab med Veterancentret, som skal styrke Faxe Kommunes viden om og indsigt i de udfordringer og behov, som er kendetegnende for veteraner og deres familier. Veterancentret kan blandt andet bruges som sparringspartner, når der er behov for hjælp til at koordinere et forløb for en udfordret veteran. De kan informere om, hvordan den kommunale sagsbehandling bliver påvirket når en veteran indgår i forsvarets rehabiliteringsforløb, samt rådgive og støtte, når veteraner skal udvikles eller afklares i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet. 

Jobcenter Faxe har en veterankoordinator ansat, som har indsigt i de særlige udfordringer, som veteraner og deres familier kan opleve efter endt tjeneste. 

Faxe Kommunes Veteranpolitik kan læses her. 

Samarbejdsaftalen mellem Faxe Kommune og Veterancentret kan læses her. 

 

Kontaktinformation Faxe Kommunes Veterankoordinator: 
Frederikke Rau Hansen
Mail: fhauh@faxekommune.dk
Telefon: 5620 3532, mobil: 2926 7681