FGU Midt- og Østsjælland

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en helt ny skoleform for dig under 25 år, der har brug for at udvikle dig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job. Bor du i Faxe Kommune, og er du hverken i gang med en uddannelse eller i job, kan FGU Midt- og Østsjælland være din vej videre.

Vælg mellem tre spor

Fra den 1. august 2019 kan du på FGU Midt- og Østsjællands tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted tage en forberedende grunduddannelse på op til to år og med udgangspunkt i ét af tre spor:

  • På Den Almene Grunduddannelse (AGU) lærer du almene fag som f.eks. dansk og matematik gennem 2/3 teori og 1/3 praksis.
  • På Produktionsgrunduddannelsen (PGU) lærer du om et erhvervsfagligt tema som f.eks. Mad & Ernæring eller Byg, Bolig & Anlæg gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion.
  • På Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) lærer du om et erhvervsfagligt tema som f.eks. Handel & Kundeservice eller Omsorg & Sundhed gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik.

Find din personlige motivation og sæt retning på din fremtid! Læs mere: www.fgu4you.dk

Bliv kvalificeret til videre uddannelse

FGU’en kvalificerer dig til videre uddannelse. Med en afgående eksamen giver AGU dig adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som f.eks. det almene gymnasium (stx) eller hf. Med en afsluttende faglig prøve giver PGU og EGU dig adgang til erhvervsuddannelserne, så du kan blive faglært inden for dit fagområde.

Få skoleydelse under din uddannelse

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland kan du få det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel du er, og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg.

Tal med din vejleder

For at blive elev hos FGU Midt- og Østsjælland skal du først tale med din kommunale vejleder. Vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. Bor du i Faxe Kommune, finder du din vejleder hos UU Ungevejen, Søndergade 12, 4690 Haslev. Telefon: 5620 2790 og e-mail: uu@faxekommune.dk