Klimaregnskaber og bæredygtighedsrapporter

Faxe Kommune som geografi

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se energiforbrug og CO2-udledning for landets kommuner som geografi, jf. Læs også - Energi- og CO2-regnskabet.

Energi- og CO2-regnskabet forventes at blive videreudviklet, så alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på samme måde i kombination med, at flere og flere data medtages i regnskabet.

For Faxe Kommune kan du se data til og med 2021 for sektorerne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand, jf. Læs også - Faxe Kommune.

I 2021 var udledningen af drivhusgasser fordelt således mellem de forskellige sektorer i Faxe Kommune:

  • Energi (el- og varmeforbrug): 35 %.
  • Transport: 29 %.
  • Kemiske processer: 9 %.
  • Landbrug: 26 %.
  • Affaldsdeponi, spildevand m.m.: 1 %.

For transportområdet var vejtrafikken årsag til knap 90 % af udledningen af drivhusgasser, heraf var personbiler årsag til ca. 65 % af vejtrafikkens udledning af drivhusgasser. 

Fremover indgår energi- og CO2-regnskaber i kommunens bæredygtighedsrapporter med fokus på både klima, miljø og natur. 

Faxe Kommune som virksomhed

Faxe Kommune udarbejder hvert år et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed.

Regnskabet bruger vi bl.a. til at målrette vores indsatser for at reducere klimabelastningen i forbindelse med anlæg og drift, indkøb og forbrug.

Fremover indgår CO2-regnskaber i kommunens bæredygtighedsrapporter med fokus på både klima, miljø og natur.