Naturgas

Naturgas skal udfases på sigt for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Gasselskabet Evida er derfor i gang med en grøn omstilling, så naturgas erstattes af biogas. I august 2023 var der ca. 35 procent biogas i gasnettet.

I Faxe Kommune er naturgas vigtig til opvarmning af bygninger. 4.490 bygninger (28 %) opvarmes med naturgas.

De udlagte naturgasområder kan du se på kort.plandata.dk.

Naturgassystemet kan du se på kort på Evida WebGIS.

Hvis din ejendom ligger i et udlagt naturgasområde, har du ikke pligt til at aftage naturgas.

Hvis du er gaskunde i dag, men ønsker frakobling fra gasnettet, har du dog pligt til at bidrage økonomisk. Du skal derfor betale gebyr for frakobling. Du kan læse mere herom på Evida Frakobling.

Hvis du ikke er gaskunde i dag – f.eks. hvis du har en bebygget grund, hvor opvarmning sker med oliefyr, eller har en ubebygget grund – skal du ikke betale gebyr eller faste afgifter til Evida, hvis du ikke ønsker at blive tilsluttet gassystemet. Du kan frit vælge anden varmeforsyning.