Vedvarende energianlæg

I Faxe Kommune er der både vindmøller og store som små solenergianlæg (solcelle- og solfangeranlæg).

Solceller producerer el til ejendommens eget forbrug og/eller til det kollektive elnet.

Solfangere producerer varme til opvarmning af bygninger og produktion af fjernvarme.

Der er ca. 45 vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 35 MW.

Der er godt 1.000 mindre, hovedsageligt tagbaserede solcelle- og solfangeranlæg, 4 større terrænbaserede solcelleanlæg og 1 større terrænbaseret solfangeranlæg.

De mindre solcelleanlæg har en samlet kapacitet på godt 7 MW.

De større solcelleanlæg har en samlet kapacitet på ca. 136 MW. Der er større solcelleanlæg ved Turebylille (5 MW, ca. 9 ha), Tryggevælde Mark (41 MW, ca. 60 ha), Freerslev (80 MW, ca. 85 ha) og Royal Unibrew (10 MW, ca. 12 ha). 

Haslev Fjernvarme har et solfangeranlæg på 6.000 m2 ved varmeværket i Haslev.

Faxe Kommune som virksomhed har solcelleanlæg på 8 skoler, 5 daginstitutioner og 1 materielgård. Anlæggene har en samlet kapacitet på 555 kW.

På BorgerGIS kan du under SOLCELLEPROJEKTER se, hvor der foreligger ansøgning om, forslag om eller er vedtaget solcelleprojekter.  Under KOMMUNEPLAN 2021-2033 kan du under KLIMA, TEKNIK OG MILJØ se, hvor der er vindmøller.

På Plandata.dk kan du se data om vindmøller og solcelleanlæg.