Helhedsplaner

Helhedsplaner giver et strategisk overblik over fremtidige udviklingsmuligheder. De bidrager til, at give et godt overblik over hvordan mindre delprojekter kan understøtter de langsigtede strategiske mål for det samlede område.