Forsamlingshuspuljen

Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.