Ansøgning om kystbeskyttelse

Ansøgning om kystbeskyttelse skal ske i henhold til bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Ansøgning skal ske digitalt.

Der er ikke krav om anvendelse af skema, men ved henvendelse til Center for Plan & Miljø kan du få tilsendt et ansøgningsskema som en wordfil. Hvis du ikke ønsker at anvende skema, kan du bruge skemaet som rettesnor for, hvilke oplysninger ansøgningen skal omfatte.

Der er udarbejdet en vejledning til ansøgningsskemaet. Vejledningen uddyber, hvilke nødvendige oplysninger ansøgningen skal omfatte.