Haslev Folkeskov

Haslev Folkeskov blev plantet i maj 2020 med tilskud fra TV indsamlingsshowet ’Danmark planter træer’. Indsamlingen var et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening, hvor der blev samlet ind til 1.081.425 træer til 47 nye Folkeskove i Danmark.

Haslev Folkeskov er opdelt i tre forskellige sektioner, der hver især viser forskellige formål med at plante skov (se også kortet øverst på siden):

Klimasektionen
Her har fokus været at skabe en beplantning, der optimerer potentialet for lagring af CO2 i både levende og dødt ved samt over tid i jordbunden. Derfor har vi plantet højproduktive europæiske og eksotiske træarter som bøg, lind, ahorn, europæisk lærk og douglasgran.

  Biodiversitetssektionen
  Her har fokus været at skabe en bevoksning, hvor planterne selv får lov at spire frem og over tid blive til en skov. Kun omkring skovenes vandhul slår vi arealet en til to gange om året. 

   Friluftssektionen
   Har har fokus været at lave en skovbrynsbevoksning med fokus på naturens mad. Her kan f.eks. findes lavere træer og buske med ribs, solbær, hyld, hassel og valnød. Folkeskovens to andre sektioner tjener selvfølgelig også et overordnet rekreativt formål for skovens brugere.

    

   Du kan læse mere om klimaskov, biodiversitetsskov og rekreativ skov i afsnittenen herunder: