Skove ejet af Faxe Kommune

Det er Faxe Kommunes ønske, at de kommunalt ejede skove skal danne ramme om borgernes friluftsliv og give gode naturoplevelser. Du skal dog være opmærksom på, at der findes en række retningslinjer for færdsel og ophold i skovene.

 

Adgangen til natur og til gode naturoplevelser, har en stor værdi for både bosætning, sundhed, læringsmiljøer og friluftsliv. "At give øget adgang til naturoplevelser i Faxe Kommune" er det overordnede mål for kommunens vedtagne strategi for øget adgang til naturoplevelser.

Faxe Kommune kan med tilplantningen af Haslev Folkeskov i foråret 2020 og skovrejsningen i Karise præsentere to konkrete projekter, der er opstået i forlængelse af strategien.

Du kan læse mere om tankerne bag hver af kommunens skove i fanerne ude til højre.

Færdsel i kommunes skove:

Selvom vi med glæde ser borgerne tage kommunens skove i brug og selvom færdsel i offentlige skove generelt set er mere lempelige end i private skove, gælder der stadig en række regler, som du skal være opmærksom på:

  • Man skal rette sig efter skiltning på områderne.

  • Det er tilladt at samle svampe, bær, kogler mv. til eget brug - omkring en posefuld.

  • Hunde skal holdes i snor med mindre skiltning specifikt anviser, at skoven eller dele af skoven er udlagt til hundeskov.

  • Vi beder borgere til fods tage hensyn til de nye planter, der er særligt udsatte i de første unge år (ca. 5 år).

  • Er man på cykel, skal man holde sig på stier.

  • Al motorkørsel i skovene er forbudt.

Vi beder selvfølgelig skovens brugere om at vise hensyn til hinanden og vores fælles natur!

Retningslinjer for eventuelle parkeringspladser, toiletter og andre faciliteter ved skovene fremgår af skiltning på områderne.