FNs verdensmål

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er universelle, gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig (prosperity, people, planet).

2030-dagsordenen og verdensmålene repræsenterer, sammen med især den globale klimaaftale og handlingsplanen for finansiering af udvikling, det internationale samfunds konsensus om den overordnede retning for en global bæredygtig udvikling frem mod 2030 – en verden i balance uden fattigdom og i bæredygtig udvikling, hvor kommende generationer skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag.

Der er udarbejdet 17 verdensmål og 169 delmål samt formuleret 244 indikatorer til måling af landenes fremdrift.

Du kan læse mere om verdensmål på nedennævnte hjemmesider:

Verdensmålsportal

Vores Mål

Digitalt læringssite

Danmarks Statistik

Kommunernes Landsforening