Verdensmål

Byrådet ønsker lokalt at tage et medansvar globalt, hvorfor bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 FN-verdensmål skal være ramme for kommunens vækst og udvikling.

Vores Bæredygtige Fremtid er en af overskrifterne i Byrådets Vision 2030.

Byrådet ønsker, at kommunens fortsatte vækst og udvikling – så vi kan opretholde og videreudvikle vores kommune, som et godt sted at bo og leve hele livet – skal ske, så kommende generationer har mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag.

Bæredygtig udvikling og de tilhørende verdensmål skal derfor være ramme for kommunens arbejde.

Det skal være en bæredygtig vækst og udvikling, der tager hensyn til både økonomi, mennesker og miljø – med lokale arbejdspladser, bæredygtig byudvikling, infrastruktur og transport, kvalitetsuddannelse, fokus på børn og unge, naturområder samt sundhed, trivsel og et aktivt liv i fællesskab med andre.

Opfølgning på FNs 17 verdensmål og skabelse af en mere bæredygtig udvikling kræver partnerskaber - samarbejde lokalt, regionalt og globalt. Byrådet ønsker, at arbejdet med verdensmål og bæredygtig udvikling sker i dialog med, inddragelse af og samarbejde med borgere, brugere, erhvervsdrivende samt frivillige og foreninger. Sammen kan vi mere – både inden for Faxe Kommunes grænser og globalt i den verden, som vi er en del af.