Hjemmepleje

Du har mulighed for at søge personlig og praktisk hjælp, hvis du ikke selv kan udføre den personlige pleje eller de praktiske opgaver.

Du skal visiteres til tilbuddet om hjemmepleje ved kontakt til Visitation Pleje på tlf. 5620 3430.

Tilbuddet om hjælp tager udgangspunkt i:

  • hvad du kan klare selv
  • hvad du kan tage del i
  • om der er en rask ægtefælle/anden voksen i hjemmet
  • om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe

Læs mere i foldemenuerne nedenfor.