Aktivitetsparken - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitetsparken er samvær- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104

Aktivitetsparken i Faxe blev etableret i foråret 2012 og er en del af Aktivitetshusene under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

Adresse

Industriparken 4
4640 Faxe

Aktiviteter

Der tilbydes aktiviteter som musik og sang, bevægelse, gåture, højtlæsning, madlavning, sansehave, udflugter, IT på Ipad, spil og kreative aktiviteter – alt i alt et understøttende miljø, hvor mulighederne er mange.

Målgruppe

Brugerne af Aktivitetsparken er en blandet gruppe, med forskellige problematikker og diagnoser.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning som bruger i Aktivitetsparken skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder Aktivitetsparken, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside