Dag- og botilbud til voksne med handicap

Her finder du beskrivelserne af Faxe Kommunes dag- og botilbud for fysisk og psykisk handicappede voksne.

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud til voksne borgere med handicap, som har behov for det. Tilbuddene henvender sig til forskellige målgrupper, læs mere under tilbudsbeskrivelserne nedenfor.

Botilbud

Faxe Kommune råder over to typer botilbud til voksne med særlige behov: Midlertidige botilbud og længerevarende botilbud. Beskrivelserne af Faxe Kommunes botilbud kan du finde i afsnittene nedenfor. 

Kvalitetsstandarderne findes her:  Kvalitetsstandarder for botilbud til voksne og Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Dagtilbud

Faxe Kommune udbyder to typer dagtilbud til voksne med særlige behov: Aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt/beskyttet beskæftigelse. Beskrivelserne af Faxe Kommunes dagtilbud kan du finde i afsnittene nedenfor.

Kvalitetsstandarderne findes her: Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, serviceloven § 103 og Aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede

Visitation

For at komme i betragtning til dag- eller botilbud skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontaktinformation.

Tilsyn

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med både botilbud og dagtilbud i Faxe Kommune. Nyeste tilsynsrapporter for tilbuddene ligger samlet her på hjemmesiden Tilsynsrapporter Handicap & Psykiatri