Faxe Vandrerhjem - Beskyttet beskæftigelse

Danhostel Faxe Vandrerhjem tilbyder Beskyttet Beskæftigelse under Servicelovens § 103.

Adresse

Danhostel Faxe Vandrerhjem
Østervej 4
4640 Faxe

Aktiviteter

Beskæftigelsesmulighederne for borgerne er bl.a.: Håndværk/pedel/serviceområdet; Det grønne område; Selskabs-/tjenerholdet; Køkkenområdet; Cafédrift; Værelses- og lokaleservice.

Målgruppe

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger

Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

For at komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse i FSU skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Morten Romme/Charlotte Henriksen
Mail: faxe@danhostel.dk
Tlf.: 5671 4181

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om Vandrerhjemmet, herunder Den Sociale Virksomhed, her: https://danhostelfaxe.dk/den-sociale-virksomhed/