Førslev – Længerevarende botilbud

Førslev er et længerevarende botilbud med 8 boliger. Boligerne er fordelt med 1 plads under servicelovens § 107/84, 6 pladser efter servicelovens § 108 og 1 plads efter almenboliglovens § 105/§ 85

Adresse

Førslev Bygade 16A og E
4690 Haslev

Boliger

Førslev består af 8 to-værelses boliger, beliggende på Førslev Bygade 16A og 16E. Hver bolig består af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er tilknyttet fælles inde- og udearealer til boligerne.

Personalerum og kontor findes i nr. 16A. Personalet på Førslev har en pædagogisk baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe

Afdeling Førslev henvender sig primært til voksne borgere med autisme, udviklingsforstyrrelse, udviklingshæmning, problemskabende adfærd og/eller udadreagerende adfærd.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere

Førslev er en del af Socialpædagogisk Center - Øst
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.