FSU - Beskyttet beskæftigelse

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) tilbyder Beskyttet Beskæftigelse under Serviceloven § 103

Adresse

Faxe Sociale Udviklingscenter
Industriparken 4
4640 Faxe

Aktiviteter

Beskæftigelsesmulighederne for borgerne er b.la.: Trykkeri, Medie og DGI; Musikfordybelse; Praksis – med opdeling i Metal, Snedker og Grønt Vedligehold; Pakkeri på virksomhed; Krea – Tur Onsdag – Praksis; Caféer med fokus på Ligeværd; Klubaften

Målgruppe

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger

Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

For at komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse i FSU skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder Aktivitetsparken, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside