Hertelsvej 18-60 - Længerevarende botilbud

Hertelsvej 18-60 er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.

Adresse

Hertelsvej 18-60
4640 Faxe

Boliger

Hertelsvej består af 21 boliger på hver 65 m2. Indrettet som et- eller to-værelses boliger med eget køkken og bad, samt terrasse. Der er fællesrum tilknyttet alle boligerne.

Personalet på Hertelsvej 18-60 har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe

Hertelsvej 18-60 henvender sig primært til borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning og/eller social funktionsnedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere

Hertelsvej 18-60 er en del af Socialpædagogisk Center - Øst.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.