A-Huset - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitetshuset (A-huset) er samvær- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104.

A-huset i Haslev er en del af Aktivitetshusene under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Det åbnede i april 2014, bygget i forbindelse med borgernes boliger, og har ca. 25 brugere.

Adresse

Tycho Brahes Vej 2
4690 Haslev

Aktiviteter

Brugerne er dagligt delt i grupper, så nogle er på udflugt med A-husenes bus, nogle besøger Aktivitetsparken i Faxe og nogle er på Tycho Brahes Vej til forskellige aktiviteter.

Målgruppe

Brugerne af A-huset er en blandet gruppe, lidt oppe i årene, og med forskellige problematikker og diagnoser. Betegnende for gruppen er, at deres handicap hæmmer dem i udfoldelse af et ordinært liv. En del sidder i kørestol, og mange skal have hjælp i forhold til at spise og med personlig hygiejne.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning som bruger af A-huset skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Telefon: 2483 1573

Teamleder/daglig leder Anette Dalby Færgegaard
Mail anfab@faxekommune.dk
Tlf.: 5166 4165

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om FSUs tilbud, herunder A-husene, her: Faxe Sociale Udviklingscenters hjemmeside