Rådhusvej 67 - Længerevarende botilbud

Rådhusvej 67 er et længerevarende botilbud efter almenlovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.

Adresse

Rådhusvej 67
4640 Faxe

Boliger

Rådhusvej 67 besår af 6 et-værelses boliger. Hver bolig består af stue/køkken, bad og terrasse. Der er fællesrum med køkken og dagligstue, samt fælles terrasse i tilknytning til boligerne.

Personalet på Rådhusvej 67 har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund, enkelte er ufaglærte.

Målgruppe

Rådhusvej 67 henvender sig til voksne borgere med senhjerneskade efter trafikulykker, arbejdsulykker, apopleksi, og til borgere med muskelsvind og cerebral parese.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder Gitte Poulsen
Mail: gpoul@faxekommune.dk
Tlf.: 2037 4152

Hvis du vil vide mere

Rådhusvej 67 er en del af Socialpædagogisk Center - Øst.
Du kan læse mere om kerneopgave, mål og værdier i bilaget nedenfor.