Recoveryskolen P86 - Midlertidigt botilbud

P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, er et rehabiliteringstilbud, i et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107.

Recoveryskolen P86

Adresse
Præstøvej 86
4640 Faxe

Boliger

P86 består af 20 et-værelses boliger, med eget bad og fælles køkken, stue og udearealer. En stor del af udearealerne og fællesfaciliteterne er indrettet med henblik på genoptræning.

Personalet på P86 har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe

Det er typisk yngre mennesker, der er i forløb på P86.
Nogen har haft en vanskelig start på tilværelsen på grund af sociale forhold eller begivenheder. Andre har oplevet at være psykisk syge i en periode af deres liv, hvilket måske har betydet, at man ikke har kunnet gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde. Fælles for alle er, at man ønsker at udvikle sig og komme videre i tilværelsen og blive så uafhængig af offentlig støtte som muligt.

Socialtilsyn Øst har godkendt P86 til følgende målgrupper: Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, stressbelastning, anden psykisk vanskelighed, angst, andet socialt problem, depression, personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til et ophold på P86 skal myndigheden i din hjemkommune indstille hertil. Du vil herefter blive indkaldt til en forundersøgelse på P86. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder Christina Tønnov
Mail: ctnno@faxekommune.dk
Tlf: 5620 6160

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om P86 i bilaget nedenfor.