T-Huset - Længerevarende botilbud

T-Huset er et længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.

Adresse

T-Huset
Frederiksgade 8
4690 Haslev

Boliger

T-Huset består af 9 to-værelses boliger med køkken/stue, soveværelse. Der er desuden tilknyttet et fællesrum til boligerne.

Personalet i T-Huset har enten en pædagogisk og/eller en sundhedsfaglig baggrund.

Målgruppe

T-Huset henvender sig primært til voksne borgere med funktionsnedsættelser grundet psykiske, kognitive og eller sociale omstændigheder.

Målgruppens forudsætninger og alder betyder, at tilbuddet i begrænset omfang retter sig imod behov for uddannelse og beskæftigelse, men i højere grad aktivitetstilbud og væresteder.

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til en af disse boliger, skal du kontakte socialcenteret i din hjemkommune. Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du kontakte Visitation Handicap & Psykiatri, se boksen med kontakt oplysninger.

Kontakt

Centerleder Kathe Jeanette Rothausen
Mail: rotha@faxekommune.dk
Tlf.: 30 59 72 57

Hvis du vil vide mere

T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center - Vest. Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.

T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center – Vest.
Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.

T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center – Vest.
Du kan læse mere om T-Huset i bilaget nedenfor.