Borgerstyret Personlig Assistence (BPA)

Denne artikel er hentet fra borger.dk og opdateres automatisk. 

Artikel
Overskrift

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter