Handicap

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder, er der forskellige muligheder for hjælp i hverdagen.

Alle ansøgninger om hjælp og støtte vurderes individuelt af en sagsbehandler. Det gælder uanset om du søger via en selvbetjeningsløsning eller du søger direkte hos kommunen. 

På undersiderne kan du læse mere om de enkelte tilbud og hvordan du søger dem. I afsnittene herunder står der mere om Faxe Kommunes egne indsatser og tilbud. 

Hvis du er i tvivl, om du kan få hjælp og støtte, kan du kontakte en sagsbehandler. Du kan finde kontaktoplysningerne her.