Hjælp til nødvendige merudgifter for voksne

På denne side kan du læse om hjælp til merudgifter, når du har et varigt fysisk eller psykisk handicap.

Frister for sagsbehandling samt frister for genbehandling af sager kan du finde i Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Artikel
Overskrift

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter