Transport og Handicap

Flextur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik

En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og du kan naturligvis blive kørt hjem igen. Med andre ord, kan du bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker, for en Flextur har nemlig ingen fast køreplan.

Flextur køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke altid være sikker på, at du bliver kørt direkte. Til gengæld kan du være sikker på, at du kun betaler for den direkte afstand mellem dine destinationer.

Sådan bestiller du

Da Flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen. Du kan oprette dig som kunde online og selv bestille din tur, når det passer dig. Bestiller du din Flextur online, får du 10 pct. i rabat.

Du kan finde flere oplysninger om Flextur på Movia Trafiks hjemmeside

Flexhandicap

Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og svagsynede får samme tilbud som alle andre. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Som bruger af Flexhandicap kan du køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår. Medlemsabonnement koster årligt kr. 300,- og du betaler dine ture bagud. Prisen beregnes ud fra grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km. Derefter koster turen 2,40 kr. pr. km. de efterfølgende 35 km. Ture ud over de 40 km afregnes med 1,20 kr. pr. km.

Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Movia Trafiks hjemmeside eller på pjecen om Handicapkørsel. Hvis du ønsker at søge om handicapkørsel skal du udfylde ansøgningsskemaet, som kan sendes til kommunen eller afleveres i Borgerservice. Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen kan du henvende dig i borgerservice.

Kørsel til læge/speciallæge

Hvis du er pensionist og skal til læge eller speciallæge og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik (herunder Flextur), kan du søge om at blive visiteret til kørsel. Du kan finde flere oplysninger under emnet Kørsel til lægehjælp.

Her under kan du finde oplysninger om dine øvrige muligheder.

Artikel
Overskrift

Kommunen kan rådgive og give støtte til transport ved handicap