Kropsbårne hjælpemidler

Du eller din pårørende kan søge om kropbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Du skal søge og som udgangspunkt have modtaget en afgørelse inden du anskaffer dig hjælpemidlet. Du kan få støtte til bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Din økonomi har ikke indfyldelse på om du kan få hjælp, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Der er dog egenbetaling på ortopædisk fodtøj, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb og kommunen giver støtte til resten. Se yderligere under emnet Ansøg om ortopædisk fodtøj.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • Ortopædisk fodtøj/fodindlæg
 • Diabetesmateriale - Du er ikke berettiget til hjælp, hvis du behandles via diætkost.
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter og bandager/skinner
 • Parykker
 • Brystproteser
 • Stomiartikler
 • Bleer og katheter
  • Hvis du ønsker at søge om bleer, kateter mv. fordi du har har svært ved at holde på urin og/eller afføring i en mindre eller større grad, anbefales du at tage kontakt til Kontinensklinikken. Se flere oplysninger i denne pjece.
 • Kompressionsstrømper
  • Når du søger om kompressionsstrømper grundet en varig lidelse i dine ben, vil din ansøgning blive behandlet af hjemmesygeplejen. Hvis du har behov for vejledning eller ønsker at drøfte din digitale ansøgning, kan du kontakte sygeplejeklinikkerne i Haslev og Faxe på telefon:  
  • 56 20 44 50, tryk 4 for sygeplejen og tryk 1 for sygeplejeklinik. Telefontiden er tirsdag til fredag mellem kl. 8 og 9.
 • Høreapparater - Se mere om emnet under "Hjælp til borgere med nedsat hørelse".
 • Briller/kontaktlinser - Se mere om emnet under "Hjælpemidler til blinde og svagsynede".

Frister for sagsbehandling samt frister for genbehandling af sager kan du finde i Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Hvis du flytter til Faxe kommune og du har brug for udskiftning eller flere kropsbårne hjælpemidler, skal du udfylde en ansøgning. Du kan med fordel kontakte din tidligere kommune og bede dem om at fremsende sagsakterne til Faxe kommune.

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler