Sundhedsplejen

Her kan du læse mere om sundhedsplejen i Faxe Kommune.

Sundhedspleje til spædbørn

Alle familier med spædbørn får tilbud om sundhedspleje. Sundhedsplejersken tilser, undersøger og observerer barnet og giver råd og vejledning om barnets behov og trivsel.

I Faxe Kommune giver sundhedsplejen følgende tilbud:

Førstegangsforældre:

 • Besøg af sundhedsplejen fra 3-6 dage fra fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.
 • Ekstra besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen ved behov.
 • Deltagelse på Familieiværksætterhold, som er et forældreforberedende kursus for førstegangsforældre fra graviditet til barnet er 8-10 måneder. Se pjece om Familieiværksætterne nederst.

Flergangsforældre:

 • Besøg af sundhedsplejersken 3-6 dage efter fødslen til barnet er ca. 8-10 måneder.
 • Ekstra besøg i graviditeten eller flere besøg af sundhedsplejersken efter fødslen ved behov.

Mandagscafé og tilmelding til forældregrupper:

Sundhedsplejerskerne afholder mandagscafe den 1. mandag i hver måned fra klokken 10 - 12 på Haslev Bibliotek og Borgerservice.
Her kan man tilmelde sig forældregruppe, høre oplæg af forskellige fagpersoner om børne- og forældrerelaterede emner og tale med en sundhedsplejerske. Alle er velkomne.
I sommerperioden holder vi stadig åbent, men har ikke noget oplæg.

Sundhedsplejerskerne opretter forældregrupper for forældre til børn med særlige behov. Forældregrupperne inddeles, så forældrene i størst muligt omfang møder ligesindede. Det kan fx være forældregrupper for tvillinge-forældre, forældre til for tidligt fødte børn, forældre med efterfødselsreaktioner osv. Sundhedsplejerskerne deltager i disse forældregrupper ved særlige behov. Andre forældregrupper oprettes i forbindelse med mandagscafé.

Sundhedspleje til skolebørn

Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder. Vi rådgiver børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Det foregår som sundhedspædagogiske aktiviteter på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene, og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vores tilbud:

 • 0. klasse: Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.
 • 1. klasse: Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 4. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 6. klasse: Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale. 
 • 8. klasse: Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.
 • Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, tilbydes afklarende samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.

Elever, der modtager anden undervisning, vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere. Eleverne indkaldes via skolens Aula. Ønsker I ikke, at jeres børn skal deltage i disse tilbud, skal I informere skolens sundhedsplejerske.

Børn, unge og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.
Sundhedsplejen begynder at arbejde med elektroniske spørgeskemaer i forbindelse med sundhedssamtaler. Programmet hedder BørneUngeLiv - nærmere info når det tages i brug i de enkelte klasser.